Sodelovanje z vrtcem

Sodelovanje z vrtcem

Temeljne naloge vrtca so:

  • pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke
  • izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok
  • ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Z izvajanjem kvalitetnih  programov in strokovno usposobljenim kadrom pomembno vplivamo na razvoj predšolskega otroka na vseh ravneh. Temeljni oblikovalec otrokove osebnosti je družina, vrtec pa ji je pri tem lahko v veliko pomoč, če je izhodišče sodelovanja obojestransko zaupanje in spoštovanje.

V vrtcu si prizadevamo, da bi se otroci v prijetnem vzdušju in spodbudnem okolju počutili dobro in naučili veliko, saj se zavedamo, da je zadovoljstvo otrok pogoj za zadovoljstvo staršev.  Trudimo se zaznati tudi navidez drobne in posebne želje otrok in staršev, ki včasih še kako pripomorejo k dobremu odnosu in zaupanju.