Obveznosti staršev

Obveznosti staršev

Obveznosti staršev v zvezi z bivanjem otroka v vrtcu:

  • spoštovanje določil Pravilnika o varnosti otrok, s katerim starše seznani vzgojiteljica na prvem spoznavnem srečanju,
  • seznanitev strokovnih delavcev vrtca z morebitnimi zdravstvenimi težavami in posebnostmi otroka (pred vstopom v vrtec oziroma ob pojavu težav),
  • skupaj z delavci vrtca ustvarjanje pogojev za čimbolj kvalitetno življenje in delo otrok v vrtcu,
  • sprotno prebiranje obvestil na oglasnih deskah,
  • spoštovanje sprejetih dogovorov,
  • sporočanje sprememb podatkov, ki jih potrebujemo.

Obveznosti staršev v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni

V vrtec naj starši pripeljejo le zdravega otroka. Bolan otrok se bo bolje počutil in se hitreje pozdravil v domačem okolju. S tem bomo preprečili tudi širjenje nalezljive bolezni na druge otroke v vrtcu.

Več o skrbi za zdravje v vrtcu najdete na spletni strani Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana.