Erasmus+

Zagon verižnih členov

14. junij 2019 1354
V četrtek, 30. 5. 2019, je v Vrtcu Zagorje ob Savi, v enoti Maja potekala prireditev Šport in Špas – dan druženja in gibanja vseh generacij. Na njej so bili predstavljeni in sproženi verižni členi, ki so nastali v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ – Verižni eksperiment v vrtcu. 
Ker je eden izmed namenov projekta povezati znanje odraslih in otrok v predšolskem obdobju za krepitev medgeneracijskega sodelovanja, so pri izdelovanju členov sodelovali predšolski otroci stari 5–6 let (skupina vzgojitelja Damjana Baš), strokovni delavki Vrtca Zagorje ob Savi (Nika Per, Vesna Sušnik), strokovne delavke Zasavske ljudske univerze (Marija Pikl, Mateja Pistotnik, Anja Lenart) ter prostovoljci (Mojca Kropivc, Mojca Vetršek, Alenka Knez, Drago Lavrič). V prvem letu projekta so skupaj izdelali dva člena. Prvi člen so poimenovali Olimpijske igre 2020, v katerega so vključili različne športne discipline, drugi člen pa se imenuje Vesele frnikole, saj frnikole veselo poskakujejo skozi člen. 
Tekom izdelovanja verižnega eksperimenta je prišlo do izmenjave idej, praks in metod. Otroci so se ob tem seznanili in rokovali z različnimi tehničnimi orodji (npr. z žago, s kladivom, s kleščami, s pilo, z izvijačem …), razvijali različne ročne spretnosti (npr. žaganje, vijačenje, zabijanje žebljev …), razvijali ključne tehnološke znanstvene kompetence in zanimanje za področje naravoslovja ter tehnični poklic. Po besedah aktivnih udeležencev so njihova srečanja potekala v zelo sproščenem, vedoželjnem in ustvarjalnem vzdušju. Prav tako vzdušje pa se je čutilo tudi na zaključni prireditvi, kjer so si številni obiskovalci z navdušenjem ogledali njihovo delo in se sami imeli možnost preizkusiti v ročnih spretnostih.