IZVAJANJE GOZDNE PEDAGOGIKE VRTEC ZAGORJE OB SAVI
Kategorija: Gozdni vrtec

IZVAJANJE GOZDNE PEDAGOGIKE VRTEC ZAGORJE OB SAVI


V namen izvajanja projekta Gozdni vrtec smo pripravili potujoči nahrbtnik za spodbujanje učenja v gozdu. S pomočjo nahrbtnika se bomo povezali med Enotami Vrtca Zagorje ob Savi. Nahrbtnik bo namreč potoval iz skupine v skupino. V njem bodo zapisane dejavnosti, ki jih bomo strokovni delavci izvajali skupaj z otroki. Naloge bodo za otroke tako vedno presenečenje. Pri načrtovanju bomo izhajali iz kurikuluma in pripravili dejavnosti, pri katerih se bodo prepletala različna področja. Pri vseh dejavnostih bomo spodbujali tudi čutno zaznavo otrok.
 
Za motivacijo, smo poleg nahrbtnika, izdelali tudi ročno lutko Gabra - gozdnega škrata, ki bo otrokom vsakokrat prinesel nahrbtnik ter jih spodbudil k raziskovanju gozda. Projekt bomo začeli izvajati s 1. oktobrom 2021, potekal pa bo vse do konca vrtčevskega leta.
Za  vključitev v projekt Gozdni vrtec smo se odločili, ker v njem vidimo priložnost, da naši otroci čim več časa preživijo aktivno v gozdu in spoznavajo gozd kot prostor, ki ponuja zelo veliko priložnosti za igro, raziskovanje, gibanje. Hkrati pa z gibanjem v naravi pri otrocih krepimo imunski sistem, motorične spretnosti, koncentracijo ter razvijanje njihove domišljije in kreativnosti. Ob vsem tem pa pridobivajo tudi na samozavesti, samozaupanju, socialnih odnosih ter odnosih do drugih živih bitij in narave.
Kategorija: EKO šola

EKO šola

Stran je v pripravi. Hvala za razumevanje.

PRIZNANJE ZA INOVACIJO 2021
Kategorija: Slovenija

PRIZNANJE ZA INOVACIJO 2021


Zasavska gospodarska zbornica je podelila priznanja inovatorjem Zasavja za leto 2021. Vrtcu Zagorje ob Savi in Zasavski ljudski univerzi je bilo podeljeno srebrno priznanje za inovacijo Verižni eksperiment v vrtcu. 

Vesel/-e in ponosen/-ne inovator/-ke: Alenka Knez, Mojca Kropivc, Drago Lavrič, Nika Per, Marija Pikl, Mateja Pistotnik, Darja Rakovič, Vesna Sušnik, Polona Trebušak, Mojca Vetršek. 


Delovna srečanja – SANKANJE NA KLANCU
Kategorija: Slovenija

Delovna srečanja – SANKANJE NA KLANCU


10. SREČANJE, 4. 2. 2020

Otrokom smo preko diaprojekcije predstavili LTT srečanje v Koprivnici na Hrvaškem. Spoznali so izdelavo verižnega člena z naslovom Sankanje na klancu. Po predstavitvi smo si ogledali material, ki ga potrebujemo za izdelavo naše naloge. Skupaj smo ugotovili, da za ogrodje potrebujemo les, za notranjost člena, kjer poteka kroglica, pa papir. Da bo vizualna podoba člena bolj zanimiva, smo se dogovorili, da bodo otroci na papir narisali njihove najljubše stvari.


11. SREČANJE, 10. 2. 2020

Pripravili smo material in orodje za izdelavo ogrodja. V igralnici smo na mize pripravili barvne papirje za izdelovanje posameznih elementov našega novega člena. Otroci so s pomočjo odraslih z ravnili na papirje začrtali določene mere, nato pa pričeli s striženjem. Skupaj smo izstrižene elemente zgubali in jih zlepili.
V naši delavnici smo izdelovali ogrodje iz lesa. Naredili smo natančne izmere, les odžagali, pobrusili in ga z vijaki pritrdili na podlago. 

12. SREČANJE, 17. 2. 2020

Otrokom smo pobližje predstavili pripomoček šestilo, ki ga uporabljamo za risanje krogov. Sprva smo njegovo delovanje prikazali odrasli, nato pa so otroci z njim rokovali sami. Pri držanju so potrebovali pomoč, saj se jim je šestilo spodmikalo od podlage. Nad rezultatom so bili zelo navdušeni. Narisane kroge so izstrigli s škarjami. Skupaj smo jih oblikovali v lijake, po katerih smo spuščali kroglice.
Z ravnili smo na papirjih odmerjali potrebne razdalje ter med posameznimi točkami vlekli črte. Na označenih delih smo papirje prepogibali ter tako izdelali papirnate steze, ki jih bomo uporabili za izdelavo člena. 
13. SREČANJE, 24. 2. 2020

Izdelovali smo posamezne elemente iz papirja (ceste, zavoje, lijake, piramido, stolp). V igralnici smo na mize pripravili barvne papirje – šeleshamerje. Sprva so otroci nanje s suhimi barvicami narisali njihove najljubše stvari. Nato smo začrtali določene mere. Otroci so po črtah izstrigli posamezne elemente, ki smo jih skupaj zgubali in zlepil.  
 
14. SREČANJE, 2. 3. 2020

Pripravili smo delavnico, kjer smo posamezne elemente iz papirja in kartona med seboj povezali na različne načine in nato po njih spuščali kovinske kroglice. V igralnici smo na mize pripravili barvne papirje in kartone različnih debelin. Otroci so nanje s suhimi in z voščenimi barvicami risali njihove najljubše stvari. Tokrat so že samostojno z ravnili na papirje začrtali določene mere in elemente izstrigli. Skupaj smo sestavljali lijake in ceste ter po njih spuščali  kovinske kroglice. 
15. SREČANJE, 9. 3. 2020

Da so se otroci lažje porazdelili v skupine, smo pripravili dva kotička. V prvem kotičku smo skupaj izdelovali krajše člene iz posameznih elementov, ki smo jih predhodno naredili iz papirja in tulcev. Preproste člene smo postavili na mizo ali na tla, da so otroci lahko sami po njih spuščali kroglice, jih raziskovali, spreminjali in dopolnjevali. V drugem kotičku smo imeli postavljeno osnovno ogrodje. Skupaj smo pričeli s postavitvijo dela člena iz predhodno narejenih elementov iz papirja. Otrokom se je najbolj zdelo zabavno spuščanje kroglic po stožcu in po lupingu. Raziskovali smo hitrost in potek različno velikih kroglic ter kroglic iz različnih materialov. 
16. SREČANJE, 2. 7. 2020

Zaradi zaostrenih ukrepov ob preprečevanju širjenja bolezni covid-19 od sredine meseca marca dejavnosti v skupini niso bile izvedljive. Člen so dokončali naši prostovoljci. V mesecu juliju smo si ga z otroki skupaj ogledali in preverili njegovo delovanje. Nad členom smo bili vsi zelo navdušeni, saj je kroglica lepo potovala po posameznih delih člena.VERIŽNI EKSPERIMENT IZ ODPADNEGA MATERIALA
Kategorija: Slovenija

VERIŽNI EKSPERIMENT IZ ODPADNEGA MATERIALA

Preživljanje dnevov doma je pravi čas tudi za ustvarjanje verižnega eksperimenta. Nika in Vesna sva zavihali rokave, pobrskali po svojih omarah in našli veliko primernega odpadnega materiala, iz katerega sva naredili preprost verižni člen na steni.

Vabiva vas, da se tudi vi preizkusite v raziskovanju potovanja kroglic in se ob tem zabavate.

Material, ki sva ga uporabili:

  • različni papirnati tulci, karton različnih debelin, papirnate škatlice npr. od krem, škatla od praška, plastenke, embalaža od jogurtov.

Pripomočki:

  • škarje, olfa nož, lepilni trak, vroče lepilo, 4 metalne kroglice, lesene domine.

slika 1

Za kroglice lahko uporabite različne frnikole, lesene kroglice ali kroglice iz stiropora.

Odločili sva se, da bova začeli člen iz dveh različnih poti, ki se potem združita in ponovno ločita na dve strani. Razdelilec sva naredili v škatli za prašek. Ker gredo kroglice rade po svoje, sva jih usmerile s papirnato pregrado in dodatno kroglico, skrito v škatli. Dodatno kroglico sva dodali tudi na koncu lesenih domin, ki jo ob podiranju sprožijo ter tako nadaljujejo delovanje člena.


slika 1


Videoposnetek

Pri ustvarjanju vašega verižnega člena vam želiva veliko zabave.

Lepo se imejte in bodite ustvarjalni.

Nika in Vesna

Projekt Erasmus+ – Verižni eksperiment v vrtcu, Izvedba 4. delovnega srečanja z naslovom Sankanje po klancu (Downhill sledding)
Kategorija: Hrvaška

Projekt Erasmus+ – Verižni eksperiment v vrtcu, Izvedba 4. delovnega srečanja z naslovom Sankanje po klancu (Downhill sledding)V tednu od 20. do 24. januarja je potekalo četrto delovno srečanje v Koprivnici na Hrvaškem. Tudi tokrat smo se ga udeležili predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Poljske. Organizatorji srečanja so bili Pučko otvoreno učilišče Koprivnica in Dječji vrtić Tratinčica. Namen srečanja je bilo učenje izdelave četrtega člena verižnega eksperimenta na temo Sankanje po klancu. Glavni material za izdelovanje člena je bil papir. Izdelava člena je potekala v zgradbi Dom mladih Koprivnica. Predstavniki smo bili razdeljeni v šest skupin. V vsaki skupini so bili prisotni predstavniki iz različnih držav.Ponedeljek, 20. 1. 2020

Na začetku so nas pozdravili ravnateljica Dječjeg vrtića Tratinčica Ida Šipek, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišča Koprivnica Maja Holek, župan mesta Koprivnice Mišel Jakšić in koordinatorica projekta Katarina Bertoncelj. Sledila je predstavitev šolskega sistema na Hrvaškem (Natalija Kušek, DV Tratinčica, Maja Holek POU Koprivnica) ter teoretično usposabljanje z naslovom Karakteristike starejših mentorjev (Irena Babić, POU Koprivnica). Po razdelitvi v skupine je idejni vodja projekta Stane Arh podal nekaj smernic za izdelovanje člena, nato pa je vsaka skupina pričela s svojim delom.
Torek, 21. 1. 2020 

V dopoldanskem času smo obiskali Dječji vrtić Tratinčica, Enoto Loptica. Pri ogledu so se nam pridružili predstavniki Vrtca Zagorje ob Savi, ki so nas obiskali z namenom, da si ogledajo, kako takšno delovno srečanje poteka. V uvodu so nas s svojim nastopom navdušili otroci, sledilo je teoretično usposabljanje z naslovom Osnove načrtovanja vrtca (Paula Kuharić, DV Tratinčica) in nadaljevanje izdelovanja členov v prostorih Doma mladih Koprivnica. 
                
Sreda, 22. 1. 2020

V dopoldanskem času smo izdelovali člene, preostanek dneva pa je bil namenjen kulturnemu izobraževanju. Z avtobusom smo se odpeljali do naselja Hlebine, kjer smo se seznanili z umetnostjo naiva. Ogledali smo si staro poslopje s predstavitvijo starih običajev ter galerijo Josipa Generalića. Tu smo se pobližje spoznali s samo tehniko slikanja na steklo. Večer smo zaključili z druženjem ob poslušanju tamburaške skupine Cure Iz CEntra – CICE.   

Četrtek, 23. 1. 2020

Dopoldan smo namenili izdelovanju členov. Naše delo so si prišli ogledat otroci iz vrtca Tratinčica. Skupaj smo preizkušali že narejene poti posameznih členov. Popoldne smo imeli voden ogled mesta Koprivnice, zvečer pa smo se razgibali ob izvajanju joge pod vodstvom vzgojiteljice in ene izmed članic ekipe verižnega eksperimenta Bojane Kežman.
Petek, 24. 1. 2020

Zadnji dan srečanja smo preizkusili delovanje členov. Sprva je vsaka ekipa preverila delovanje svojega člena, nato pa smo vse člene povezali v eno celoto.  Ob dogovorjenem času so nas obiskali otroci iz vrtca Tratinčica in župan mesta Koprivnice, ki je v prvi člen spustil začetno kroglico. Kroglice so uspešno prepotovale vse člene. Sledila je evalvacija dela ter napotki za zadnje LTT srečanje, ki bo potekal v mesecu maju v Sloveniji na Jesenicah.