Prehrana

Prehrana

Splošne smernice

Skrb za zdravje je v našem vrtcu v ospredju tudi pri načrtovanju prehrane.
Večina otrok v vrtcu preživi dve tretjini svojega aktivnega časa, zato zelo odgovorno in strokovno pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje.

Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranjevalne navade, da otroci usvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitivniodnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.

Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k njihovi skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji. Zvišujemo splošno odpornost organizma in ustvarjamo zdravstveno preventivo pred nastankom deficitarnih bolezni ali nastankom civilizacijskih bolezni, tudi t.i. bolezni izobilja ali "modernih" bolezni.

Upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil (Ministrstvo za zdravje), Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo), sodobna splošna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja. Na osnovi strokovnih priporočil in predpisov vodja prehrane sestavi jedilnike za mesec vnaprej. Pri tem s predlogi, opažanji, ugotovitvami sodelujejo vodja kuhinje in strokovne delavke. Uslišimo tudi želje in pričakovanja otrok.

Jedilnik je ves čas na vpogled staršem, na oglasnih deskah ter spletnih straneh, da ti lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.
Posebno pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranjevalnih navad. Otroci jedo počasi, v mirnem in prijetnem vzdušju, lahko ob zvokih pomirjajoče glasbe. Po svojih zmožnostih sodelujejo pri pripravi pogrinjkov in delitvi hrane.Priprava hrane v vrtcu

Priprava hrane v Vrtcu Zagorje ob Savi poteka po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti po metodi ocene tveganja), kar nam zagotavlja zdravstveno ustreznost na vseh korakih dela, od nabave in prevzema živil, skladiščenja in predpriprave do toplotne obdelave, transporta in delitve hrane. Nabava hitro pokvarljivih živil je dnevna, tako da vedno uporabljamo sveža živila. Med pripravo hrane upoštevamo pravila dobre delovne in higienske prakse in poskušamo doseči čim krajši čas od priprave do serviranja hrane, kar nam zagotavlja določeno mero mikrobiološke varnosti hrane. Hrano pripravljamo v novi centralni kuhinji v enoti Smrkci in jo v druge enote vozimo v transportnih posodah. V enotah se hrana razdeli v servirne posode in ponudi otrokom. Pri pripravi hrane smo pozorni na to, da je okusna, prijetna za oko, nemastna, pripravljena otrokom primerno. Ob tem upoštevamo letni čas in dajemo prednost sezonskim živilom. Sledimo ritmu prehranjevanja predšolskih otrok dveh starostnih obdobij. Glavni obroki so zajtrk, kosilo in malica. Otrokom sta ves čas na voljo sveže sezonsko sadje in z medomo slajen čaj ali voda (čajni kotiček).Prioritete prehrane v vrtcu

Držimo se načela pestrosti in kakovosti živil. Posamezna jed naj se ne bi ponovila prej kot čez 21 dni.

 • Živila nabavljamo sproti in sveža,
 • v prehrano vsakodnevno vključujemo mleko in mlečne izdelke (potreba po kalciju),
 • vsak dan sta vsaj pri enem obroku sveže sezonsko sadje in zelenjava,
 • omejujemo uživanje belega kruha in drugih izdelkov iz bele moketer jih nadomeščamo z izdelki iz polnozrnate, graham,ržene, ovsene … moke,
 • vključujemo stročnice (fižol, grah, sojo, čičeriko, lečo) in žita (pira, ječmenova, prosena in ajdova kaša),
 • meso klavnih živali nabavljamo dnevno sveže,
 • meso občasno zamenjamo s kakovostno ribo (tun, file lososa, škarpena in list),
 • kot sestavni del obroka večinoma ponudimo 100-odstotne sokove, ki jih redčimo z vodo,
 • uporabljamo kakovostne maščobe: 100-odstotno sončnično in olivno olje ter maslo,
 • pri pripravi jedi ne uporabljamo nobenih umetnih dodatkov za izboljšanje okusa (jušnih koncentratov, kock, Vegete ipd.), ampak samo naravne začimbe,
 • izogibamo se prečiščenim živilom,
 • jedi pripravljamo iz živil, ki niso predhodno industrijsko pripravljena,
 • omejujemo uporabo sladkorja in soli,
 • za slajenje večina uporabljamo med,
 • sladice v jedilnik vključimo enkrat tedensko in jih vedno pripravimo sami,
 • namaze pripravljamo sami,
 • izogibamo se ne zdravim načinom toplotne obdelave živil (močno praženje, cvrenje),
 • otroke spodbujamo k pitju vode in nesladkanega čaja,
 • občasno uvajamo nove jedi,
 • občasno pripravljamo tudi jedi, ki jih imajo otroci radi, čepravniso vedno v skladu s prehranskimi smernicami,
 • v prehrano vključujemo ekološko pridelana živila, predvsem lokalno pridelana.


Lokalno pridelana in ekološka živila

Spodbujamo nabavo lokalno pridelanih živil, posebej iz ekološke pridelave.
Izvajamo zelena javna naročila. Merilo za izbor ponudnika ni najnižja cena, ampak kakovost živil.
Ponudba lokalnih pridelovalcev ekoloških živil ne pokriva naših potreb. Povpraševanje je večje od pridelave.
Ekološko pridelana živila imajo višjo hranilno in biološko vrednost in so bolj okusna.
Od njive do mize je krajša pot.
Podpiramo slovenske pridelovalce hrane in domačo samo oskrbo.
Lokalno pridelana živila in ekološka živila ter izdelke nabavljamo na kmetijah: Kos, Kastelic, Sešlar, Rožej. Z medom nas oskrbuje čebelar Izlakar. Sodelujemo s posrednikom Jarina.Prinašanje hrane v vrtec

Starši v vrtec praviloma ne smejo prinašati hrane. Razlog je zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil.
Ob praznovanju rojstnih dni v vrtcusmejo starši izjemoma (izrecno na željo staršev, nikoli na zahtevo vrtca) v vrtec prinesti živila, vendar morajo biti ta v originalni embalaži in z ustrezno deklaracijo, s katere je razvidno, da se živilo lahko hrani na sobni temperaturi. V vrtec je prepovedano prinašati: kremne rezine, torte, sladolede…, ki zahtevajo neprekinjeno hladno hranjenje.  
Otrok si bo dogodek zapomnil po dogodivščinah, in ne po količini zaužite hrane. Ker tudi v našem okolju narašča število debelih otrok v predšolskem obdobju, želimo staršem sporočiti, da imajo otroci v vrtcu na razpolago dovolj hrane. Če starši vseeno želite prinesti hrano, naj bo to sadje ali pa 100-odstotni sok, ki ga razredčimo z vodo.Vegeterijanstvo

Mnenje strokovnjakov Pediatrične klinike je, da ustanove, kot je vrtec, niso dolžne pripravljati oziroma zagotavljati vegetarijanske prehrane.Vegetarijanska prehrana je po drugem letu ob strogo nadzorovani in dragi sestavi morda lahko neškodljiva (nobenih znanstvenih dokazov pa ni, da bi bila koristna). V praksi je sestava vegetarijanske prehrane zaradi strokovnih in ekonomskih razlogov pogosto pomanjkljiva in kot taka zdravju celo škodljiva,zato je na splošno ne priporočajo
(vir: Mnenje o primernosti vegetarijanske prehrane v VVZ, 32.redna seja RSK za pediatrijo, 24.5. 2006).