Obvestila

POROČILO O ZASEDANJU KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC ZAGORJE OB SAVI ZA VRTČEVSKO LETO 2024/2025

24. april 2024 894

Vpis novincev za vrtčevsko leto 2024/25 je potekal od 11. do 22. marca 2024.

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje bo Savi je zasedala v sredo, 24. aprila 2024, ob 8. uri, v Enoti Smrkci. Obravnavala je 132 vlog, ki so bile oddane v roku razpisa ter 1 vlogo, na kateri so bili podatki že preverjeni in je bila oddana po roku razpisa. Komisija je na podlagi 28. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi določila prednostni vrstni red, število točk po posameznih kriterijih in tako oblikovala seznam sprejetih otrok, ki je objavljen na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca. Podatki o otrocih na seznamih so objavljeni pod šifro. Staršem oziroma vlagateljem je bilo dne, 25. 4. 2024, z navadno pošto poslano obvestilo o sprejemu njihovega otroka v Vrtec Zagorje ob Savi.

Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila pravico do ugovora (ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev). Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca o ugovorih odloča v 15 dneh po prejemu le-tega.

Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznostih staršev ter vrtca. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi je obravnavala tudi 1 vlogo, s preverjenimi podatki, ki je bila oddana po roku razpisa in je bila uvrščena na evidenčni seznam. 


Prednostni seznam za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2024/25

Seznam sprejetih otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2024/25