Obvestila

Obvestilo za starše glede napotitve otroka na testiranje (COVID-19)

23. februar 2021 240

Spoštovani starši,

prosimo vas, da v primeru napotitve vašega otroka na testiranje (COVID-19), o tem obvestite vodjo oddelka ali vodjo enote, ker je o številu primerov suma na okužbo in okužb z virusom, vrtec dolžen voditi evidenco v portalu MIZŠ.

Do izvida testiranja je v (samo)izolaciji le otrok, ki je bil testiran. V primeru pozitivnega izvida testiranja na COVID-19 pa gredo v karanteno vsi otroci in strokovni delavci oddelka, ki so bili v stiku z okuženim otrokom, o čemer boste s strani vrtca posebej obveščeni.

Hvala za razumevanje in dosledno obveščanje.

Ravnateljica Darja Rakovič