Obvestila

PROTOKOL RAVNANJA ZA STARŠE V VRTCU ZAGORJE OB SAVI, 22. 1. 2021

22. januar 2021 281


Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci. V vrtec pa ga lahko pripeljejo le zdravi starši.

Seznanjamo vas, da je ob odprtju vrtca za vse otroke tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Pri svojem delu bomo izvajali splošne higienske ukrepe.

PRIHOD V VRTEC

 • Starši ste dolžni napovedati ponoven prihod otroka v vrtec in podati časovno prisotnost otroka. V primeru, da otrok zboli, naj ostane doma. O tem morate obvestiti strokovne delavce.

SPREJEM in ODDAJANJE OTROK

 • V prostorih vrtca in na njegovih zunanjih površinah je obvezna uporaba zaščitne maske.
 • Ob vstopu v stavbe vrtca so nameščeni predpražniki z razkužili. Ob vstopu si starši obvezno razkužite roke. Priporočamo, da se v garderobi ne zadržujete več kot 3-je starši oziroma skrbniki hkrati in pri tem dosledno upoštevate priporočeno varnostno razdaljo in se v teh prostorih zadržujete, kolikor je le nujno potrebno.
 • Starši se med seboj ne družite.
 • Pogovore s strokovnimi delavci opravite po telefonu.
 • Zadrževanje staršev oziroma skrbnikov in otrok na igrišču ni dovoljeno.
 • Starši starejših otrok dovolite otrokom, da se samostojno uredijo.
 • Strokovni delavci usmerijo otroke, da si ob prihodu umijejo roke z milom in vodo ter jim po potrebi pomagajo.
 • Otroci naj imajo v garderobi rezervna oblačila kot običajno.
 • Otroci naj načeloma od doma ne prinašajo svojih igrač ali knjig, dude in »ninice« strokovni delavci pospravijo do časa počitka.
 • Sprejemanje in oddajanje otrok bo potekalo iz matične igralnice.
 • Čas odpiranja in zapiranja posamezne igralnice bo prilagojen glede na časovno prisotnost otrok v skupini. Pomembno je, da se držite ur, katere ste sporočili strokovnim delavcem. V primeru, da se čas spremeni, jih o tem predhodno obvestite.

BIVANJE V IGRALNICI IN IGRANJE NA PROSTEM

 • Pri delu upoštevamo vsa priporočila NIJZ.
 • Otrokom bomo še naprej merili telesno temperaturo.
 • Igralnice so opremljene z igralnimi sredstvi, ki jih čistimo/razkužujemo v skladu s priporočili NIJZ.
 • Plišastih igrač ne uporabljamo.
 • Vsaka skupina uporablja svoje sanitarije, ali sanitarije, ki so označene z napisi (slikovnim gradivom).
 • Otroke spodbujamo, da si večkrat umijejo roke z vodo in milom.
 • Prostore prezračimo pred vstopom otrok ter večkrat dnevno. Zaradi intenzivnejšega zračenja naj imajo otroci s seboj dodatna oblačila.
 • Načrtujemo in izvajamo čim več dejavnosti na prostem.
 • Igrišče in teraso uporabljamo glede na časovni razpored oddelkov.
 • Skrbimo, da se vzgojne skupine igrajo ločeno.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V VRTCU

 • Otroka z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal se takoj izolira v posebni prostor. Če je mogoče otroku nadenemo obrazno masko. O znakih bolezni se obvesti starše oziroma skrbnike. Oboleli otrok bo uporabljal le določene sanitarije in umivalnik. V prostoru ostane z otrokom spremljevalna odrasla oseba.
 • Starši otroka se ob morebitnih znakih okužbe posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom.
 • Če je okužba COVID-19 potrjena, starši oziroma skrbniki o tem obvestite vrtec.
 • Prav tako ste dožni obvestiti strokovne delavce ali vodjo enote, če obstaja sum na okužbo ali imate potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 v vaši družini.


Pripravili: Tatjana Grujić in Anita Suša                                    Ravnateljica Darja Rakovič