Erasmus+

Srečanja v Enoti Maja od 7. 1. do 25. 2. 2019

27. februar 2019 712
 
1. SREČANJE
 
7. 1. 2019
 
Srečanje smo pričeli z izvajanjem socialne igre Zeleni krokodil in tako spoznali imena vseh prisotnih ter med seboj navezali prvi stik. Za lažje razmišljanje smo se razgibali s pomočjo gibalne igre Dan in noč. Ob izvajanju rajalne igre Ringa raja smo razmišljali in iskali nove zanimive rešitve izvajanja le-te. Ob tem smo se zelo zabavali in bili ustvarjalni. S pomočjo motivacijske igre Plastenka in lončki smo odrasli poskušali navdušiti otroke za sodelovanje v projektu. Za zaključek smo si ogledali primer verižnega eksperimenta.
 
 
 
2. SREČANJE
 
14. 1. 2019
 
Na drugem srečanju smo otrokom predstavili orodje in materiale, s katerim bomo izdelovali Verižni eksperiment. Pogovorili smo se o varnem in pravilnem načinu uporabe orodja. Pričeli smo z uporabo orodja, lesa in žebljev. Izdelovali smo verižni člen sestavljen iz tulcev različnih barv in dimenzij. Sestavljali smo lesene domine – s katerimi smo sprožili verižno reakcijo.
 
 
 
3. SREČANJE
 
21. 1. 2019
 
Tokrat smo na našem srečanju merili in zapisovali meritve Verižnega eksperimenta.
Izmerili smo dele lesa,  jih nažagali ter pripravili za izdelavo osnovnih elementov prvega člena. Osnovni člen smo nato sestavili, privijačili in pobarvali. V igralnici so otroci sestavljali  lesene domine – verižna reakcija.
 
 
 
4. SREČANJE
 
28. 1. 2019
 
S pomočjo slikovnega gradiva smo se seznanili s športnimi disciplinami, ki potekajo na zimskih in poletnih Olimpijskih igrah. Sledil je pogovor in risanje načrta za podobo našega verižnega člena. Nadaljevali smo tudi z barvanjem člena.
 
 
 
5. SREČANJE
 
Datum: 4. 2.  2019
 
Na srečanju smo merili, zapisovali in risali načrte Verižnega eksperimenta. Nažagali in pripravili smo les in ostale materiale za izdelovanje posameznih elementov prvega člena. Otroci so nam pomagali pri sestavi in izdelovanju prvega člena in manipulirali z različnimi materiali.
 
 
 
6. SREČANJE
 
11. 2. 2019
 
Nadaljevali smo z izdelovanjem prvega verižnega člena. V enem izmed kotičkov so otroci lahko raziskovali skrivnostni kovček . V njem so odkrivali različne pripomočke za mirjenje in s pomočjo njih merili različne predmete. Izdelovali smo tudi verižne člene iz odpadnega materiala.
 
 
 
7. SREČANJE
 
Datum: 18. 2. 2019
 
Pripravili smo prostor, pripomočke, orodje in materiale, ter se lotili merjenja in žaganja lesa, ter ostalih materialov, za izdelavo elementov prvega člena. Skupaj hitro napredujemo, kar je razvidno tudi iz fotografij. 
 
 
 
8. SREČANJE
 
25. 2. 2019
 
Nadaljevali smo z izdelovanjem prvega verižnega člena. Skupaj smo raziskovali, načrtovali, žagali, postavljali in preizkušali izdelano s spuščanjem kroglic. Naredili smo skakalnico in koš za košarko.
 
Po lastnih zamislih so otroci izdelovali tudi verižne člene iz odpadnega materiala.