Erasmus+

Izvedba 1. delovnega srečanja z naslovom Olimpijske igre 2020

18. december 2018 927

V tednu od 3. do 7. decembra je potekalo prvo delovno srečanje vseh udeležencev v projektu. Udeležili smo se ga predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Poljske. Namen srečanja je bil učenje izdelave prvega člena verižnega eksperimenta na temo Olimpijske igre 2020. Srečanje in izdelava člena je potekala v Delavskem domu Trbovlje. Predstavniki smo bili razdeljeni v šest skupin. V vsaki skupini so bili prisotni predstavniki iz različnih držav.

 
Ponedeljek
 
Na začetku nas je pozdravila direktorica Zasavske ljudske univerze ga. Polona Trebušak. V nadaljevanju nam je zaželela dobrodošlico in uspešno izvedbo projekta ga. Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje. Predstavitev šolskega sistema v Sloveniji, je izvedla direktorica Ljudske univerze Jesenice mag. Maja Radinovič Hajdič. Uvodno razlago, risbe, načrt in navodila za izdelavo prvega člena eksperimenta pa sta nam podala Katarina Bertoncelj in Stane Arh, predstavnika Ljudske univerze Jesenice. Sledilo je praktično delo – izdelovanje osnovnih elementov prvega člena.+
 

 
 
Torek 
 
V dopoldanskem času smo obiskali Vrtec Zagorje ob Savi, Enoto Smrkci. S pesmijo so nam dobrodošlico izrekli otroški pevski zbor Vrtca Zagorje ob Savi Sonček in vokalno inštrumentalna skupina Vrtca Zagorje ob Savi Sanje. Ravnateljica ga. Darja Rakovič je predstavila delovanje vrtca, posamezne enote in zaposlene v njih. Opisala nam je razvojne značilnosti predšolskega otroka in dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu. V imenu Občine Zagorje ob Savi nas je pozdravila ga. Nataš Jerman Rajh. Sledil je ogled prostorov in poteka pedagoškega dela v Enoti Smrkci, nato pa so nas pogostili z okusnim kosilom. V popoldanskem času so na Zasavski ljudski univerzi pripravili izobraževanje z naslovom Medgeneracijska solidarnost, ki ga je izvedla ga. Gabi Ogulin Počrvina. Ogledali smo si tudi njihove prostore. Dan pa zaključili z obiskom Miklavževega sejma v Trbovljah.
 

 
 
Sreda
  
Del udeležencev je odšlo na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl. Po ogledu smo nadaljevali z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Vsaka skupina je poskušala ustvariti posamezne člene eksperimenta ter vanje vnesti svoje ideje, znanja in jih povezati v neko delujočo celoto. Za zaključek dneva je sledil ogled podjetja Katapult in SOS šole, ki jo vodi ga. Alenka Knez, prostovoljka Zasavske ljudske univerze.
 

 
 
Četrtek
 
Zasavska ljudska univerza je predstavila svoje delovanje, dobro prakso na terenu in dejavnosti v okviru medgeneracijskega sodelovanja. Nadaljevali smo z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Ob koncu dneva pa je na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl  odšla še druga skupina udeležencev projekta.
 

Petek
 
Zadnji dan srečanja je bil namenjen, da smo skupaj preizkusili vse izdelane člene, če delujejo tudi kot ena celota. Da pa smo to lahko videli, smo morali vse člene povezali po predhodno določenem pravilu. Sledil je spust kroglice in napeto pričakovanje, kaj se bo zgodilo. Vse skupine smo bile pri svojem delu zelo uspešne, saj je verižni eksperiment nemoteno potekal od začetka do konca. Zadovoljni, ker smo bili pri delu uspešni, smo ob koncu srečanja izvedli še tedensko evalvacijo dejavnosti, nato pa se v pričakovanju na ponovno ustvarjalno srečanje v Italiji poslovili.
 

 
Kljub jezikovnim preprekam, mešanim skupinam, različnimi ročnimi spretnostmi in znanjem smo izdelali člene, ki jih bomo z veseljem predstavili našim otrokom v vrtcih. Ob njih se bodo otroci seznanili z obliko verižnega eksperimenta. Hkrati pa bodo lahko tudi motivacija za nadaljnje delo, ob katerem bodo otroci aktivno vključeni v proces izdelovanja verižnega eksperimenta.