Oblike sodelovanja

Oblike sodelovanja

Organiziramo najrazličnejše oblike sodelovanja med vrtcem in staršidružbeno in družinsko vzgojo.

Starše na uvodnih sestankih (potekajo zadnji teden v mesecu avgustu) prosimo za sodelovanje, in sicer v obliki pomoči pri zbiranju različnih materialov in pripomočkov, aktivnim vključevanjem v delo oddelka s predstavitvijo svojega dela, hobija ali dejavnosti (obisk na domu, čebelarska dejavnost, kmetijska dejavnost, obiski na delovnih mestih), spremstva na izletih, ... Starši se v delo oddelka vključujejo glede na možnosti in želje. Predlogi so dobrodošli!

Oblike sodelovanja s starši so: spoznavna srečanja, družabna srečanja, javne prireditve, izleti, zaključne prireditve, ipd.

Strokovne delavke imajo s starši dnevne stike
, v katerih si izmenjajo sprotne informacije o otroku. Za daljše in temeljitejše razgovore so primerne pogovorne ure, ki potekajo enkrat mesečno in so vnaprej napovedane. Posebno pozornost namenjamo oglasnim deskam in kotičkom  za starše, kjer starše tekoče obveščamo o vsem, kar se novega dogaja v vrtcu.

Podrobnejše informacije v zvezi s plačilom za programe vrtca starši dobijo na upravi.

Starši otrok novincev imajo možnost postopnega uvajanja v vrtec, kar pomeni da so z otrokom v oddelku toliko časa, kolikor je potrebno oziroma želijo sami. Zavedamo se, da ločitev starši in otroci lažje premostijo, če imajo za to dovolj časa, razumevanja in strokovne podpore osebja v vrtcu.