Splošne smernice

Skrb za zdravje je v našem vrtcu v ospredju tudi pri načrtovanju prehrane.
Večina otrok v vrtcu preživi dve tretjini svojega aktivnega časa, zato zelo odgovorno in strokovno pripravljamo prehranjevalni program za posamezno starostno obdobje.

Pomembno je, da se v tem obdobju oblikujejo ustrezne prehranjevalne navade, da otroci usvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitivniodnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.

Z uravnoteženo prehrano, ki ustreza potrebam otrok, pripomoremo k njihovi skladni rasti in razvoju ter dobri psihofizični kondiciji. Zvišujemo splošno odpornost organizma in ustvarjamo zdravstveno preventivo pred nastankom deficitarnih bolezni ali nastankom civilizacijskih bolezni, tudi t.i. bolezni izobilja ali "modernih" bolezni.

Upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil (Ministrstvo za zdravje), Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za šolstvo), sodobna splošna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja. Na osnovi strokovnih priporočil in predpisov vodja prehrane sestavi jedilnike za mesec vnaprej. Pri tem s predlogi, opažanji, ugotovitvami sodelujejo vodja kuhinje in strokovne delavke. Uslišimo tudi želje in pričakovanja otrok.

Jedilnik je ves čas na vpogled staršem, na oglasnih deskah ter spletnih straneh, da ti lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.
Posebno pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranjevalnih navad. Otroci jedo počasi, v mirnem in prijetnem vzdušju, lahko ob zvokih pomirjajoče glasbe. Po svojih zmožnostih sodelujejo pri pripravi pogrinjkov in delitvi hrane.

Priprava hrane v vrtcu

Priprava hrane v Vrtcu Zagorje ob Savi poteka po smernicah sistema HACCP

...

Prehrana

Splošne smernice

Skrb za zdravje je v našem

...

Dietna prehrana

Na podlagi potrdil zdravnikov specialistov pripravljamo dietne obroke za

...

Aktualno

Voda in sladkor

Voda je osnovna sestavina

...