Obvestila

OBVESTILO STARŠEM, KI OTROKA IZPISUJETE IZ VRTCA

25. Maj 2017 584
 
Spoštovani starši,
 
v primeru, da boste svojega otroka/-e zaradi vstopa v šolo ali zaradi kakšnega drugega razloga izpisali iz vrtca, vas opozarjamo, da morate spremembo sporočiti tudi krajevno pristojnemu centru za socialno delo, najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe z navedbo točnega datuma izpisa.
 
Na podlagi sporočitve te spremembe dejstev in okoliščin bo center za socialno delo ponovno odločil o pravici do otroškega dodatka za otroka/-e v družini in tudi znižanega plačila vrtca v primeru, da kateri od otrok ostane/-jo v vrtcu. 
 
V nasprotnem primeru ne boste imeli ustrezne odločbe za otroka/-e, ki ostane/-jo v vrtcu in lahko pride do nepravilnega zaračunavanja storitve in s tem do neljubih poračunov.
 
Prosimo, da ste na zgoraj navedena dejstva pozorni in jih dosledno upoštevate. Za kakršne koli podrobnejše informacije so vam na voljo v času uradnih ur tudi pri CSD Zagorje ob Savi (tel. 05/969 40 70).
 
 
Uprava Vrtca Zagorje ob Savi