Obvestila

Poročilo o zasedanju Komisije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2022/2023

03. maj 2022 844

Vpis novincev za vrtčevsko leto 2022/23 je potekal od 7. do 18. marca 2022.

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje bo Savi je zasedala v torek, 26. aprila 2022 ob 8. uri v Enoti Smrkci. Obravnavala je vse vloge, ki so bile oddane v roku razpisa (166). Komisija je na podlagi 28. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi določila prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok. Določila je število točk po posameznih kriterijih in tako oblikovala seznam sprejetih otrok, ki je objavljen na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca. Podatki o otrocih na seznamu so objavljeni pod šifro. Staršem oziroma vlagateljem je bilo dne, 3. 5. 2022, z navadno pošto poslano obvestilo o sprejemu njihovega otroka v Vrtec Zagorje ob Savi.

Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila pravico do ugovora (ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev). Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca o ugovorih odloča v 15 dneh po prejemu le tega.

Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznostih staršev ter vrtca. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi je obravnavala tudi 10 vlog, ki so bile oddane po roku razpisa, le-te so bile umeščene na evidenčni seznam. Podatki o otrocih na seznamu so objavljeni pod šifro in so prav tako izobešeni na oglasni deski vrtca.

Prednosti seznam za sprejem otrok v vrtec 2022/2023

Seznam sprejetih otrok v vrtec 2022/2023