Obvestila

Poročilo o zasedanju Komisije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2020/2021

19. junij 2020 577


Od 6. do 11. aprila 2020 je bil objavljen vpis novincev v Vrtec Zagorje ob Savi za šolsko leto 2020/21.

Ker smo prejeli več prijav kot je v vrtcu prostih mest, je o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje bo Savi je zasedala v sredo, 17. junija 2020 ob 14. uri. Obravnavala je 195 vlog za vpis, od tega 178 oddanih v roku objave in 17 oddanih po roku objave. Določila je število točk po posameznih kriterijih in tako oblikovala seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki je objavljen na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca. Podatki o otrocih na seznamih so objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo za svojega otroka.

Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji, v 15 dneh po prejemu obvestila pravico do ugovora (ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev). Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca o ugovorih odloča v 15 dneh po prejemu le tega. 

Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.