Obvestila

OPROSTITEV PLAČILA STARŠEV ZA OTROKE, KI OD 18. 5. DO 30. 6. 2020 NE OBISKUJEJO VRTCA

29. Maj 2020 334

Spoštovani starši, 

na podlagi navedenega v okrožnici MIZŠ-ja z dne 28. 5. 2020 vas obveščamo, da je v zvezi z oprostitvijo plačila predvideno, da bo za starše, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, vrtec brezplačen. Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).

Lep pozdrav

Ravnateljica Darja Rakovič