Obvestila

PONOVNO ODPRTJE VRTCEV

10. maj 2020 2430

Spoštovani starši, 

v petek popoldan smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) prejeli okrožnico s podrobnejšimi navodili za ponovno odprtje vrtca. 
Seznanjamo vas, da je ob ponovnem odprtju vrtca tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje.
Ob odprtju moramo upoštevati dva ključna dokumenta – Priporočila ZRSŠ za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer ter Higienska priporočila za vrtce v času epidemije Covid19, ki jih je izdal NIJZ. Z vsemi pomembnejšimi informacijami v navedenih dokumentih vas bomo seznanili v posebnem obvestilu v dneh pred odprtjem vrtca. Starši jih boste dolžni dosledno upoštevati.  
Zaradi organizacije dela moramo v vrtcih tedensko pridobiti podatek o številu otrok, ki jih boste starši vključili v vrtec in jih sporočati na MIZŠ. 
Starši vključenih otrok v naš vrtec ste iz tega razloga odsotnost otrok dolžni javiti do določenega datuma. Če odsotnosti ne boste javili, se bo štelo, da je otrok v vrtcu prisoten.  
Zaradi oblikovanja oddelkov vas prosimo, da načrtovane odsotnosti otroka čimprej označite v aplikaciji WEB Vrtec, prvič – pred odprtjem vrtca najkasneje do torka, 12. 5. 2020 do 10. ure, v prihodnje pa vsak četrtek do 10. ure za naslednji teden. 
Starši otrok, ki bodo obiskovali vrtec, izpolnite in podpišite Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec. Objavljena je na spletni strani vrtca. Strokovnim delavcem jo boste predali ob vstopu otroka v vrtec. V primeru, da izjave nimate možnosti natisniti, pokličite v upravo vrtca, na tel. št. 03 566 06 90, kjer jo bomo natisnili in se z vami dogovorili, kdaj in kako jo boste lahko prevzeli.  
Veseli smo da odpiramo vrata vrtca in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica Darja Rakovič