Obvestila

NOVA OBVESTILA

06. maj 2020 863


Spoštovani starši,
še preden ponovno odpremo svoja vrata, bi vas radi obvestili in opomnili na naslednje:
-        Starši, ki boste svojega otroka izpisali iz vrtca (npr. vstop v osnovno šolo) ste dolžni to storiti do 15. dne tekočega meseca. Izpis začne veljati prvi dan v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru krijete vse stroške programa brez stroškov živil tudi v naslednjem mesecu.
-        Če izpisujete starejšega otroka, mlajši pa ostaja v vrtcu, morate spremembo sporočiti tudi krajevno pristojnemu centru za socialno delo, najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe z navedbo točnega datuma izpisa, da boste z naslednjim mesecem prejeli novo odločbo za znižano plačilo vrtca za otroka, ki ostaja v vrtcu.
-        Starši lahko uveljavite rezervacijo za neprekinjeno odsotnost enkrat letno, in sicer od 1. junija do 30. septembra. Le-ta ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev.
-        Oba obrazca (izpisnico in rezervacijo) najdete na spletni strani Vrtca Zagorje ob Savi pod rubriko Obrazci. Izpolnjene in podpisane obrazce lahko skenirane pošljete po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., priporočeno po pošti ali jih oddate strokovnim delavcem v vrtcu, ko bo to mogoče.
-        Od 16. 5. 2020 je ponovno obvezno javljanje odsotnosti otrok v aplikaciji WEB VRTEC. Obveščamo vas, da so od 1. 5. 2020 dalje v veljavi nova Pravila o plačilih staršev za programe v Vrtcu Zagorje ob Savi, ki se v 4. členu glasijo: »Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši odsotnost otroka napovejo vnaprej ali jo sporočijo najpozneje do 23. ure prejšnjega dne.«
 
V prihodnjem tednu vam posredujemo informacije, ki se bodo nanašale na ponovno odprtje vrtca. Do takrat vas lepo pozdravljamo in vam želimo vse dobro.
 
Ravnateljica Darja Rakovič