Obvestila

Poročilo o zasedanju Komisije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2019/2020

16. Maj 2019 3592

Vpis novincev za vrtčevsko leto 2019/20 je potekal od 11. do 22. marca 2019.

Ker smo prejeli več prijav kot je v vrtcu prostih mest, je o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje bo Savi je zasedala v sredo, 15. maja 2019 ob 15. uri. Obravnavala je vse vloge, ki so bile oddane v roku razpisa. Določila je število točk po posameznih kriterijih in tako oblikovala seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki je objavljen na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca. Podatki o otrocih na seznamih so objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo za svojega otroka.

Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji, v 15 dneh po prejemu obvestila pravico do ugovora (ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev). Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca mora o ugovorih odločati v 15 dneh po prejemu le tega. 

Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.