OBVESTILO STARŠEM, KI OTROKA IZPISUJETE IZ VRTCA

Spoštovani starši,

v primeru, da boste svojega otroka/-e zaradi vstopa v šolo ali zaradi kakšnega drugega razloga izpisali iz vrtca, vas opozarjamo, da morate spremembo sporočiti tudi krajevno pristojnemu centru za socialno delo, najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe z navedbo točnega datuma izpisa.

Pričetek obiskovanja šole s 1. 9. 2018 prav tako pisno sporočite pristojnemu CSD v mesecu avgustu 2018 oz. najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe.

Na podlagi oddaje vaše vloge za spremembo zgoraj navedenih dejstev in okoliščin bo center za socialno delo ponovno odločil o pravici do otroškega dodatka za otroka/-e v družini in tudi znižanega plačila vrtca v primeru, da kateri od otrok vaše družine ostane/-jo v vrtcu.

V nasprotnem primeru ne boste imeli ustrezne odločbe za otroka/-e, ki ostane/-jo v vrtcu in lahko pride do nepravilnega zaračunavanja storitve in s tem do neljubih poračunov.

Prosimo, da ste na zgoraj navedena dejstva pozorni in jih dosledno upoštevate. Za kakršne koli podrobnejše informacije so vam na voljo tudi pri CSD Zagorje ob Savi v času uradnih ur (tel. 05/969 40 70).

 

Uprava Vrtca Zagorje ob Savi in Center za socialno delo Zagorje ob Savi

Več

VPIS V PROGRAMA CICIBANOVE URICE IN IGRAJMO SE SKUPAJ za vrtčevsko leto 2017/18

Vrtec Zagorje ob Savi vabi starše, da otroke, ki ne obiskujejo vrtca, vpišejo v program Cicibanovih uric (za otroke od 3. do 5. leta) in v program Igrajmo se skupaj – otroci in starši (za otroke od 1. do 2. in od 2. do 3. leta).

Vpis bo potekal v enoti Smrkci (za programa Cicibanove urice in Igrajmo se skupaj), Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi in v enoti Kekec (za program Cicibanove urice), Izlake 6, 1411 Izlake, v torek, 5. 9. 2017, ob 16. uri.

K vpisu vabljeni tudi starši in otroci iz sosednjih občin.

Več