RAZPIS ZA ČIŠČENJE za obdobje 21 mesecev, predvidoma od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

OKOLJU PRIJAZNE STORITVE ČIŠČENJA V ENOTAH JAVNEGA ZAVODA
VRTCA ZAGORJE OB SAVI

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

Rok za postavitev vprašanj                                                         do 5.3.2020 do 10.00 ure 
Rok za predložitev ponudb                                                         do 12.3.2020 do 10.00 ure  
Odpiranje ponudb                                                                        12.3.2020 ob 11.00 uri


Razpisne datoteke