Dejavnosti

Projekti

Aktivno sodelujemo tako v projektih, ki jih načrtujemo v letnem delovnem načrtu našega vrtca, kot tistih, za katere so razpisi objavljeni kasneje.

Odzivamo se na aktualne dogodke, za katere predvidevamo, da so v dobrobit otrok. V njih se vsi, otroci in odrasli, veliko naučimo.

V sodelovanju vrtca z zunanjimi ustanovami, društvi, posamezniki potekajo naslednji projekti:

 • Čebelica moja prijateljica, ki poteka v sodelovanju s člani Čebelarskega društva

 • Varno s soncem, ki poteka v vseh oddelkih vrtca, intenzivneje v oddelkih otrok od 4. do 6. leta

 • projekt Zdravje v vrtcu poteka celo leto v vseh oddelkih našega vrtca. Na uvodnem sestanku z vsebinami seznanimo starše. Aktivnosti s področja varovanja in krepitve zdravja izvajajo vse strokovne delavke

 • projekt Pasavček poteka v enem oddelku našega vrtca. Otroci in odrasli razmišljamo o varnosti v prometu, o pomenu varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev. Spremljevalna aktivnost je preizkus Demo sedežev, ki poteka v oddelkih drugega starostnega obdobja

 • projekt Kolesarčki je namenjen najstarejšim otrokom našega vrtca. Vsebinsko dopolnjuje in konkretizira vsebine, ki jih izvajamo v okviru Kurikuluma za vrtce in tako prispeva k varnosti naših najmlajših v prometu. Otroci bodo v spremstvu staršev lahko preizkusili svoja znanja na prometnem poligonu, na prireditvi Šport Špas – dan druženja in gibanja treh generacij

 • Šport špas – dan druženja in gibanja treh generacij

 • Cici Vesela šola

 • Medgeneracijsko povezovanje z Domom starejših občanov Polde Eberl Jamski na Izlakah

 • priložnostni obiski Medgeneracijske skupine, ki deluje pod okriljem RK Zagorje

 • akcija Zbiranje plastičnih zamaškov.  Otroci, starši in zaposleni sodelujemo v humanitarni in ekološko usmerjeni akciji

 • čistilna akcija Očistimo Slovenijo, ki poteka na vseh enotah našega vrtca.

 • sodelovanje na regijskem natečaju Naravne in druge nesreče 

 • sodelovanje v priložnostnih natečajih in projektih (likovni natečaji, obiski galerij, muzejev ipd.).Zahvaljujemo se vsem,
ki ste po svojih zmožnostih pripomogli k obogatitvi življenja in dela v vrtcu in nas s tem podprli v naših prizadevanjih, da je za otroke dobro le najboljše!