Dejavnosti

Cicibanove urice

PROGRAMI ZA OTROKE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA

Vrtec izvaja za otroke, ki niso vključeni v dnevne programe vrtca dejavnosti, ki potekajo od septembra  do junija, enkrat tedensko:

IGRAJMO SE SKUPAJ - OTROCI IN STARŠI:
- za otroke od 1. do 2. in od 2. do 3. leta: 1,5 ure

CICIBANOVE URICE:
- za otroke od 3. do 5. leta: 2 uri