Dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti

Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je:

 • v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki ter  pravice do izbire in drugačnosti
 • kakovostna in pestra izvedba kurikula

Obogatitvene dejavnosti v povezavi z vodstvom vrtca in zunanjimi sodelavci izvajajo vzgojiteljice. Organizacijo obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti za otroke vseh enot izvaja vodstvo vrtca.

 • Bralna miška
  Program poteka za otroke eno leto pred vstopom v šolo. Namen in cilji programa so spodbuditi starše, da si vzamejo čas in otroku berejo, s pripovedovanjem vzgojiteljici oz. vzgojitelju in drugim otrokom o doma prebranih knjigah toplino svojega doma prenašati v vrtec in tako čustveno premostiti razliko med domom in vrtcom ter otroke in starše navajati na obiskovanje knjižnjice in prireditev v knjižnjici. 

 • športni program Mali sonček
  Nemen programa je otroke od starosti dve leti do vstopa v šolo motivirati za gibano dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti. Največ pozornosti je namenjeni igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Gibanje je učenje novih spretnosti, osebno ustarajnje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti in ohranjanje zdravja.

 • program Mladi pohodnik 
  Otroci se v spremstvu strokovnih delavk odpravijo na šest izletov v dopoldanskem času. Na zaključni izlet odidejo v spremstvu planinskega vodnika skupaj s starši.

 • Športna vadba
  Program naj bi potekal enkrat tedensko v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja. Cilji programa so: 
  - omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
  - zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
  - priodobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
  - razvijanje gibanih sposobnosti.

 • Izleti z avtobusom in vlakom za otroke, stare pet let in več.

 • Obiski filmskih, gledaliških, luktovnih, glasbenih predstav, koncertov, razstav...

 •  Sodelovanje v različnih projektih in natečajih. 

 • Prireditve v soorganizaciji z Občino Zagorje ob Savi in Društvom prijateljev mladine Zagorje ob Savi:
  - prireditev ob tednu otroka,
  - decembrske prireditve in dogodki,
  - pustni sprevod,
  - prireditve na mestnem trgu, v Evroparku in pred zagorsko tržnico.

Organizacijo obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti za otroke vseh enot izvaja vodstvo vrtca.