Obogatitvene dejavnosti

Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je:

  • v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki ter  pravice do izbire in drugačnosti
  • kakovostna in pestra izvedba kurikula

Obogatitvene dejavnosti v povezavi z vodstvom vrtca in zunanjimi sodelavci izvajajo vzgojiteljice. Organizacijo obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti za otroke vseh enot izvaja vodstvo vrtca.

Več

Projekti

Aktivno sodelujemo tako v projektih, ki jih načrtujemo v

...
Več