Erasmus+

Verižni eksperiment v vrtcu

26. November 2018 753
 

emblemiMEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+
VERIŽNI EKSPERIMENT V VRTCU ZAGORJE OB SAVI

V Vrtcu Zagorje ob Savi smo se skupaj z Zasavsko ljudsko univerzo v mesecu marcu 2018 prijavili na mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Verižni eksperiment v vrtcu. Koordinator projekta je Ljudska univerza Jesenice. Projekt bo potekal dve leti, in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.
 

Sodelujoče organizacije in države, iz katerih prihajajo:

 • Vrtec Zagorje ob Savi, Slovenija;
 • Zasavska ljudska univerza, Slovenija;
 • Vrtec Žirovnica, Slovenija;
 • International College Sp. zo. o, Poljska;
 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Hrvaška;
 • Dječji vrtič Tratinčica, Hrvaška;
 • Soro Tori, Italija;
 • Instituto Delle Apostole del Sacro Cuore di Gesu, Italija.


V okviru Vrtca Zagorje ob Savi smo v projekt vključeni:

 • ravnateljica Darja Raković, ki je odgovorna za izvedbo projekta v Vrtcu Zagorje ob Savi;
 • vzgojiteljici Nika Per in Vesna Sušnik, ki sta odgovorni za izvedbo verižnega eksperimenta v Vrtcu Zagorje ob Savi;
 • prostovoljci Vrtca Zagorje ob Savi.


Osnovni cilj projekta

Povezati znanje odraslih in otrok v predšolskem obdobju za krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V okviru izvedbe verižnega eksperimenta v vrtcu naj bi tako prišlo do izmenjave idej, praks in metod med različnimi generacijami. Otroci naj bi se ob tem seznanili in rokovali z različnimi tehničnimi orodji (npr. z žago, s kladivom, kleščami, pilo, z izvijačem …), razvijali različne ročne spretnosti (npr. žaganje, vijačenje, zabijanje žebljev …), razvijali ključne tehnološke znanstvene kompetence in zanimanje za tehnični poklic.


Kaj pa je verižni eksperiment?

Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo. Prejšnja naprava sproži delovanje naslednje po principu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, v katere je vgrajenih veliko zanimivih pojavov in fizikalnih zakonitosti. Kot povezovalni element med posameznimi členi je kovinska kroglica.

 

 
 

Prvi partnerski sestanek je potekal na Jesenicah od 17.10. do 19.10. 2018.

 Delovno srečanje na Jesenicah
 


Delo zasavskega projektnega tima v novembru 2018

Potekale so priprave na prvo delovno srečanje vseh sodelujočih, ki bo od 3. 12. do 7. 12. 2018 potekalo v Trbovljah. Namen srečanja je učenje izdelave prvega člena verižnega eksperimenta z imenom Olimpijske igre 2020. Organizator srečanja je ZLU v sodelovanju z Vrtcem Zagorje ob Savi.
 Prvi člen verižnega eksperimenta
 
 
 

Prvo delovno srečanje zasavskega projektnega tima v novembru 2018.

 Prvo delovno srečanje
 
 
 

Drugo delovno srečanje zasavskega projektnega tima v novembru 2018.

 Drugo delovno srečanje