Izvedba 1. delovnega srečanja z naslovom Olimpijske igre 2020
Kategorija: Slovenija

Izvedba 1. delovnega srečanja z naslovom Olimpijske igre 2020

V tednu od 3. do 7. decembra je potekalo prvo delovno srečanje vseh udeležencev v projektu. Udeležili smo se ga predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Poljske. Namen srečanja je bil učenje izdelave prvega člena verižnega eksperimenta na temo Olimpijske igre 2020. Srečanje in izdelava člena je potekala v Delavskem domu Trbovlje. Predstavniki smo bili razdeljeni v šest skupin. V vsaki skupini so bili prisotni predstavniki iz različnih držav.

 
Ponedeljek
 
Na začetku nas je pozdravila direktorica Zasavske ljudske univerze ga. Polona Trebušak. V nadaljevanju nam je zaželela dobrodošlico in uspešno izvedbo projekta ga. Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje. Predstavitev šolskega sistema v Sloveniji, je izvedla direktorica Ljudske univerze Jesenice mag. Maja Radinovič Hajdič. Uvodno razlago, risbe, načrt in navodila za izdelavo prvega člena eksperimenta pa sta nam podala Katarina Bertoncelj in Stane Arh, predstavnika Ljudske univerze Jesenice. Sledilo je praktično delo – izdelovanje osnovnih elementov prvega člena.+
 

 
 
Torek 
 
V dopoldanskem času smo obiskali Vrtec Zagorje ob Savi, Enoto Smrkci. S pesmijo so nam dobrodošlico izrekli otroški pevski zbor Vrtca Zagorje ob Savi Sonček in vokalno inštrumentalna skupina Vrtca Zagorje ob Savi Sanje. Ravnateljica ga. Darja Rakovič je predstavila delovanje vrtca, posamezne enote in zaposlene v njih. Opisala nam je razvojne značilnosti predšolskega otroka in dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu. V imenu Občine Zagorje ob Savi nas je pozdravila ga. Nataš Jerman Rajh. Sledil je ogled prostorov in poteka pedagoškega dela v Enoti Smrkci, nato pa so nas pogostili z okusnim kosilom. V popoldanskem času so na Zasavski ljudski univerzi pripravili izobraževanje z naslovom Medgeneracijska solidarnost, ki ga je izvedla ga. Gabi Ogulin Počrvina. Ogledali smo si tudi njihove prostore. Dan pa zaključili z obiskom Miklavževega sejma v Trbovljah.
 

 
 
Sreda
  
Del udeležencev je odšlo na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl. Po ogledu smo nadaljevali z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Vsaka skupina je poskušala ustvariti posamezne člene eksperimenta ter vanje vnesti svoje ideje, znanja in jih povezati v neko delujočo celoto. Za zaključek dneva je sledil ogled podjetja Katapult in SOS šole, ki jo vodi ga. Alenka Knez, prostovoljka Zasavske ljudske univerze.
 

 
 
Četrtek
 
Zasavska ljudska univerza je predstavila svoje delovanje, dobro prakso na terenu in dejavnosti v okviru medgeneracijskega sodelovanja. Nadaljevali smo z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Ob koncu dneva pa je na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl  odšla še druga skupina udeležencev projekta.
 

Petek
 
Zadnji dan srečanja je bil namenjen, da smo skupaj preizkusili vse izdelane člene, če delujejo tudi kot ena celota. Da pa smo to lahko videli, smo morali vse člene povezali po predhodno določenem pravilu. Sledil je spust kroglice in napeto pričakovanje, kaj se bo zgodilo. Vse skupine smo bile pri svojem delu zelo uspešne, saj je verižni eksperiment nemoteno potekal od začetka do konca. Zadovoljni, ker smo bili pri delu uspešni, smo ob koncu srečanja izvedli še tedensko evalvacijo dejavnosti, nato pa se v pričakovanju na ponovno ustvarjalno srečanje v Italiji poslovili.
 

 
Kljub jezikovnim preprekam, mešanim skupinam, različnimi ročnimi spretnostmi in znanjem smo izdelali člene, ki jih bomo z veseljem predstavili našim otrokom v vrtcih. Ob njih se bodo otroci seznanili z obliko verižnega eksperimenta. Hkrati pa bodo lahko tudi motivacija za nadaljnje delo, ob katerem bodo otroci aktivno vključeni v proces izdelovanja verižnega eksperimenta. 
 
 

Verižni eksperiment v vrtcu
Kategorija: Slovenija

Verižni eksperiment v vrtcu

 

emblemiMEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+
VERIŽNI EKSPERIMENT V VRTCU ZAGORJE OB SAVI

V Vrtcu Zagorje ob Savi smo se skupaj z Zasavsko ljudsko univerzo v mesecu marcu 2018 prijavili na mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Verižni eksperiment v vrtcu. Koordinator projekta je Ljudska univerza Jesenice. Projekt bo potekal dve leti, in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.
 

Sodelujoče organizacije in države, iz katerih prihajajo:

 • Vrtec Zagorje ob Savi, Slovenija;
 • Zasavska ljudska univerza, Slovenija;
 • Vrtec Žirovnica, Slovenija;
 • International College Sp. zo. o, Poljska;
 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Hrvaška;
 • Dječji vrtič Tratinčica, Hrvaška;
 • Soro Tori, Italija;
 • Instituto Delle Apostole del Sacro Cuore di Gesu, Italija.


V okviru Vrtca Zagorje ob Savi smo v projekt vključeni:

 • ravnateljica Darja Raković, ki je odgovorna za izvedbo projekta v Vrtcu Zagorje ob Savi;
 • vzgojiteljici Nika Per in Vesna Sušnik, ki sta odgovorni za izvedbo verižnega eksperimenta v Vrtcu Zagorje ob Savi;
 • prostovoljci Vrtca Zagorje ob Savi.


Osnovni cilj projekta

Povezati znanje odraslih in otrok v predšolskem obdobju za krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V okviru izvedbe verižnega eksperimenta v vrtcu naj bi tako prišlo do izmenjave idej, praks in metod med različnimi generacijami. Otroci naj bi se ob tem seznanili in rokovali z različnimi tehničnimi orodji (npr. z žago, s kladivom, kleščami, pilo, z izvijačem …), razvijali različne ročne spretnosti (npr. žaganje, vijačenje, zabijanje žebljev …), razvijali ključne tehnološke znanstvene kompetence in zanimanje za tehnični poklic.


Kaj pa je verižni eksperiment?

Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo. Prejšnja naprava sproži delovanje naslednje po principu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, v katere je vgrajenih veliko zanimivih pojavov in fizikalnih zakonitosti. Kot povezovalni element med posameznimi členi je kovinska kroglica.

 

 
 

Prvi partnerski sestanek je potekal na Jesenicah od 17.10. do 19.10. 2018.

 Delovno srečanje na Jesenicah
 


Delo zasavskega projektnega tima v novembru 2018

Potekale so priprave na prvo delovno srečanje vseh sodelujočih, ki bo od 3. 12. do 7. 12. 2018 potekalo v Trbovljah. Namen srečanja je učenje izdelave prvega člena verižnega eksperimenta z imenom Olimpijske igre 2020. Organizator srečanja je ZLU v sodelovanju z Vrtcem Zagorje ob Savi.
 Prvi člen verižnega eksperimenta
 
 
 

Prvo delovno srečanje zasavskega projektnega tima v novembru 2018.

 Prvo delovno srečanje
 
 
 

Drugo delovno srečanje zasavskega projektnega tima v novembru 2018.

 Drugo delovno srečanje