Zaključek delovnih srečanj v enoti Maja
Kategorija: Slovenija

Zaključek delovnih srečanj v enoti Maja

Še zadnjič smo se srečali otroci skupine vzgojitelja Damjana Baša, kjer so se naša delovna srečanja izvajala, mentorji in prostovoljci Vrtca Zagorje ob Savi, ter mentorji in prostovoljci ZLU. Otrokom smo podelili majice in priznanja, ki so jih prejeli ob sodelovanju na prireditvi 15. Verižni eksperiment, ki je potekala v okviru prireditve ob 70. letnici DMFA Slovenije v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Izrazili smo upanje, da bodo še kdaj poprijeli za orodje, mogoče si z njim celo krajšali počitniške dni, pred prvim vstopom v šolske klopi. 
Ohladili in posladkali smo se s sladoledom in čokoladnimi jajčki, si zaželeli lepe in dolge počitnice, ter si obljubili, da se še kdaj srečamo.
Srečanja v Enoti Maja od 7. 1. do 25. 2. 2019
Kategorija: Slovenija

Srečanja v Enoti Maja od 7. 1. do 25. 2. 2019

 
1. SREČANJE
 
7. 1. 2019
 
Srečanje smo pričeli z izvajanjem socialne igre Zeleni krokodil in tako spoznali imena vseh prisotnih ter med seboj navezali prvi stik. Za lažje razmišljanje smo se razgibali s pomočjo gibalne igre Dan in noč. Ob izvajanju rajalne igre Ringa raja smo razmišljali in iskali nove zanimive rešitve izvajanja le-te. Ob tem smo se zelo zabavali in bili ustvarjalni. S pomočjo motivacijske igre Plastenka in lončki smo odrasli poskušali navdušiti otroke za sodelovanje v projektu. Za zaključek smo si ogledali primer verižnega eksperimenta.
 
 
 
2. SREČANJE
 
14. 1. 2019
 
Na drugem srečanju smo otrokom predstavili orodje in materiale, s katerim bomo izdelovali Verižni eksperiment. Pogovorili smo se o varnem in pravilnem načinu uporabe orodja. Pričeli smo z uporabo orodja, lesa in žebljev. Izdelovali smo verižni člen sestavljen iz tulcev različnih barv in dimenzij. Sestavljali smo lesene domine – s katerimi smo sprožili verižno reakcijo.
 
 
 
3. SREČANJE
 
21. 1. 2019
 
Tokrat smo na našem srečanju merili in zapisovali meritve Verižnega eksperimenta.
Izmerili smo dele lesa,  jih nažagali ter pripravili za izdelavo osnovnih elementov prvega člena. Osnovni člen smo nato sestavili, privijačili in pobarvali. V igralnici so otroci sestavljali  lesene domine – verižna reakcija.
 
 
 
4. SREČANJE
 
28. 1. 2019
 
S pomočjo slikovnega gradiva smo se seznanili s športnimi disciplinami, ki potekajo na zimskih in poletnih Olimpijskih igrah. Sledil je pogovor in risanje načrta za podobo našega verižnega člena. Nadaljevali smo tudi z barvanjem člena.
 
 
 
5. SREČANJE
 
Datum: 4. 2.  2019
 
Na srečanju smo merili, zapisovali in risali načrte Verižnega eksperimenta. Nažagali in pripravili smo les in ostale materiale za izdelovanje posameznih elementov prvega člena. Otroci so nam pomagali pri sestavi in izdelovanju prvega člena in manipulirali z različnimi materiali.
 
 
 
6. SREČANJE
 
11. 2. 2019
 
Nadaljevali smo z izdelovanjem prvega verižnega člena. V enem izmed kotičkov so otroci lahko raziskovali skrivnostni kovček . V njem so odkrivali različne pripomočke za mirjenje in s pomočjo njih merili različne predmete. Izdelovali smo tudi verižne člene iz odpadnega materiala.
 
 
 
7. SREČANJE
 
Datum: 18. 2. 2019
 
Pripravili smo prostor, pripomočke, orodje in materiale, ter se lotili merjenja in žaganja lesa, ter ostalih materialov, za izdelavo elementov prvega člena. Skupaj hitro napredujemo, kar je razvidno tudi iz fotografij. 
 
 
 
8. SREČANJE
 
25. 2. 2019
 
Nadaljevali smo z izdelovanjem prvega verižnega člena. Skupaj smo raziskovali, načrtovali, žagali, postavljali in preizkušali izdelano s spuščanjem kroglic. Naredili smo skakalnico in koš za košarko.
 
Po lastnih zamislih so otroci izdelovali tudi verižne člene iz odpadnega materiala. 
 
 
 
Zagon verižnih členov
Kategorija: Slovenija

Zagon verižnih členov

V četrtek, 30. 5. 2019, je v Vrtcu Zagorje ob Savi, v enoti Maja potekala prireditev Šport in Špas – dan druženja in gibanja vseh generacij. Na njej so bili predstavljeni in sproženi verižni členi, ki so nastali v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ – Verižni eksperiment v vrtcu. 
Ker je eden izmed namenov projekta povezati znanje odraslih in otrok v predšolskem obdobju za krepitev medgeneracijskega sodelovanja, so pri izdelovanju členov sodelovali predšolski otroci stari 5–6 let (skupina vzgojitelja Damjana Baš), strokovni delavki Vrtca Zagorje ob Savi (Nika Per, Vesna Sušnik), strokovne delavke Zasavske ljudske univerze (Marija Pikl, Mateja Pistotnik, Anja Lenart) ter prostovoljci (Mojca Kropivc, Mojca Vetršek, Alenka Knez, Drago Lavrič). V prvem letu projekta so skupaj izdelali dva člena. Prvi člen so poimenovali Olimpijske igre 2020, v katerega so vključili različne športne discipline, drugi člen pa se imenuje Vesele frnikole, saj frnikole veselo poskakujejo skozi člen. 
Tekom izdelovanja verižnega eksperimenta je prišlo do izmenjave idej, praks in metod. Otroci so se ob tem seznanili in rokovali z različnimi tehničnimi orodji (npr. z žago, s kladivom, s kleščami, s pilo, z izvijačem …), razvijali različne ročne spretnosti (npr. žaganje, vijačenje, zabijanje žebljev …), razvijali ključne tehnološke znanstvene kompetence in zanimanje za področje naravoslovja ter tehnični poklic. Po besedah aktivnih udeležencev so njihova srečanja potekala v zelo sproščenem, vedoželjnem in ustvarjalnem vzdušju. Prav tako vzdušje pa se je čutilo tudi na zaključni prireditvi, kjer so si številni obiskovalci z navdušenjem ogledali njihovo delo in se sami imeli možnost preizkusiti v ročnih spretnostih.   


Izvedba 1. delovnega srečanja z naslovom Olimpijske igre 2020
Kategorija: Slovenija

Izvedba 1. delovnega srečanja z naslovom Olimpijske igre 2020

V tednu od 3. do 7. decembra je potekalo prvo delovno srečanje vseh udeležencev v projektu. Udeležili smo se ga predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Poljske. Namen srečanja je bil učenje izdelave prvega člena verižnega eksperimenta na temo Olimpijske igre 2020. Srečanje in izdelava člena je potekala v Delavskem domu Trbovlje. Predstavniki smo bili razdeljeni v šest skupin. V vsaki skupini so bili prisotni predstavniki iz različnih držav.

 
Ponedeljek
 
Na začetku nas je pozdravila direktorica Zasavske ljudske univerze ga. Polona Trebušak. V nadaljevanju nam je zaželela dobrodošlico in uspešno izvedbo projekta ga. Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje. Predstavitev šolskega sistema v Sloveniji, je izvedla direktorica Ljudske univerze Jesenice mag. Maja Radinovič Hajdič. Uvodno razlago, risbe, načrt in navodila za izdelavo prvega člena eksperimenta pa sta nam podala Katarina Bertoncelj in Stane Arh, predstavnika Ljudske univerze Jesenice. Sledilo je praktično delo – izdelovanje osnovnih elementov prvega člena.+
 

 
 
Torek 
 
V dopoldanskem času smo obiskali Vrtec Zagorje ob Savi, Enoto Smrkci. S pesmijo so nam dobrodošlico izrekli otroški pevski zbor Vrtca Zagorje ob Savi Sonček in vokalno inštrumentalna skupina Vrtca Zagorje ob Savi Sanje. Ravnateljica ga. Darja Rakovič je predstavila delovanje vrtca, posamezne enote in zaposlene v njih. Opisala nam je razvojne značilnosti predšolskega otroka in dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu. V imenu Občine Zagorje ob Savi nas je pozdravila ga. Nataš Jerman Rajh. Sledil je ogled prostorov in poteka pedagoškega dela v Enoti Smrkci, nato pa so nas pogostili z okusnim kosilom. V popoldanskem času so na Zasavski ljudski univerzi pripravili izobraževanje z naslovom Medgeneracijska solidarnost, ki ga je izvedla ga. Gabi Ogulin Počrvina. Ogledali smo si tudi njihove prostore. Dan pa zaključili z obiskom Miklavževega sejma v Trbovljah.
 

 
 
Sreda
  
Del udeležencev je odšlo na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl. Po ogledu smo nadaljevali z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Vsaka skupina je poskušala ustvariti posamezne člene eksperimenta ter vanje vnesti svoje ideje, znanja in jih povezati v neko delujočo celoto. Za zaključek dneva je sledil ogled podjetja Katapult in SOS šole, ki jo vodi ga. Alenka Knez, prostovoljka Zasavske ljudske univerze.
 

 
 
Četrtek
 
Zasavska ljudska univerza je predstavila svoje delovanje, dobro prakso na terenu in dejavnosti v okviru medgeneracijskega sodelovanja. Nadaljevali smo z izdelovanjem verižnega eksperimenta. Ob koncu dneva pa je na ogled virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl  odšla še druga skupina udeležencev projekta.
 

Petek
 
Zadnji dan srečanja je bil namenjen, da smo skupaj preizkusili vse izdelane člene, če delujejo tudi kot ena celota. Da pa smo to lahko videli, smo morali vse člene povezali po predhodno določenem pravilu. Sledil je spust kroglice in napeto pričakovanje, kaj se bo zgodilo. Vse skupine smo bile pri svojem delu zelo uspešne, saj je verižni eksperiment nemoteno potekal od začetka do konca. Zadovoljni, ker smo bili pri delu uspešni, smo ob koncu srečanja izvedli še tedensko evalvacijo dejavnosti, nato pa se v pričakovanju na ponovno ustvarjalno srečanje v Italiji poslovili.
 

 
Kljub jezikovnim preprekam, mešanim skupinam, različnimi ročnimi spretnostmi in znanjem smo izdelali člene, ki jih bomo z veseljem predstavili našim otrokom v vrtcih. Ob njih se bodo otroci seznanili z obliko verižnega eksperimenta. Hkrati pa bodo lahko tudi motivacija za nadaljnje delo, ob katerem bodo otroci aktivno vključeni v proces izdelovanja verižnega eksperimenta. 
 
 

Naš člen v Cankarjevem domu Ljubljana
Kategorija: Slovenija

Naš člen v Cankarjevem domu Ljubljana


V nedeljo, 19. 5. 2019, smo se predstavniki Vrtca Zagorje ob Savi in Zasavske ljudske univerze udeležili prireditve 15. Verižni eksperiment, ki je potekala v okviru prireditve ob 70. letnici DMFA Slovenije v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. V nabito polni dvorani smo predstavili verižni člen Olimpijske igre 2020, ki smo ga izdelali skupaj z otroci skupine vzgojitelja Damjana Baša. Ja, tudi mi smo bili na velikem platnu.


Verižni eksperiment v vrtcu
Kategorija: Slovenija

Verižni eksperiment v vrtcu

 

emblemiMEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+
VERIŽNI EKSPERIMENT V VRTCU ZAGORJE OB SAVI

V Vrtcu Zagorje ob Savi smo se skupaj z Zasavsko ljudsko univerzo v mesecu marcu 2018 prijavili na mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom Verižni eksperiment v vrtcu. Koordinator projekta je Ljudska univerza Jesenice. Projekt bo potekal dve leti, in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.
 

Sodelujoče organizacije in države, iz katerih prihajajo:

 • Vrtec Zagorje ob Savi, Slovenija;
 • Zasavska ljudska univerza, Slovenija;
 • Vrtec Žirovnica, Slovenija;
 • International College Sp. zo. o, Poljska;
 • Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Hrvaška;
 • Dječji vrtič Tratinčica, Hrvaška;
 • Soro Tori, Italija;
 • Instituto Delle Apostole del Sacro Cuore di Gesu, Italija.


V okviru Vrtca Zagorje ob Savi smo v projekt vključeni:

 • ravnateljica Darja Raković, ki je odgovorna za izvedbo projekta v Vrtcu Zagorje ob Savi;
 • vzgojiteljici Nika Per in Vesna Sušnik, ki sta odgovorni za izvedbo verižnega eksperimenta v Vrtcu Zagorje ob Savi;
 • prostovoljci Vrtca Zagorje ob Savi.


Osnovni cilj projekta

Povezati znanje odraslih in otrok v predšolskem obdobju za krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V okviru izvedbe verižnega eksperimenta v vrtcu naj bi tako prišlo do izmenjave idej, praks in metod med različnimi generacijami. Otroci naj bi se ob tem seznanili in rokovali z različnimi tehničnimi orodji (npr. z žago, s kladivom, kleščami, pilo, z izvijačem …), razvijali različne ročne spretnosti (npr. žaganje, vijačenje, zabijanje žebljev …), razvijali ključne tehnološke znanstvene kompetence in zanimanje za tehnični poklic.


Kaj pa je verižni eksperiment?

Verižni eksperiment je skupek naprav, ki se poganjajo ena za drugo. Prejšnja naprava sproži delovanje naslednje po principu podiranja domin. Verigo sestavljajo neodvisne naprave, v katere je vgrajenih veliko zanimivih pojavov in fizikalnih zakonitosti. Kot povezovalni element med posameznimi členi je kovinska kroglica.

 

 
 

Prvi partnerski sestanek je potekal na Jesenicah od 17.10. do 19.10. 2018.

 Delovno srečanje na Jesenicah
 


Delo zasavskega projektnega tima v novembru 2018

Potekale so priprave na prvo delovno srečanje vseh sodelujočih, ki bo od 3. 12. do 7. 12. 2018 potekalo v Trbovljah. Namen srečanja je učenje izdelave prvega člena verižnega eksperimenta z imenom Olimpijske igre 2020. Organizator srečanja je ZLU v sodelovanju z Vrtcem Zagorje ob Savi.
 Prvi člen verižnega eksperimenta
 
 
 

Prvo delovno srečanje zasavskega projektnega tima v novembru 2018.

 Prvo delovno srečanje
 
 
 

Drugo delovno srečanje zasavskega projektnega tima v novembru 2018.

 Drugo delovno srečanje
Srečanja v Enoti Maja v mesecu marcu 2019
Kategorija: Slovenija

Srečanja v Enoti Maja v mesecu marcu 2019

 

9. SREČANJE

Pripravili smo mize in nadaljevali z izdelavo člena. Otroci so merili, preizkušali različne materiale za izdelavo člena, preizkusili so se v žaganju, zapisovali so mere in sodelovali pri izrisu načrtov. Skupaj odlično napredujemo in z večkratnim spuščanjem kroglice, potrjujemo, da naš člen deluje.

 

10. SREČANJE

S spuščanjem frnikol smo preverili, če naš člen še vedno deluje kot smo načrtovali. Sledil je pogovor o izdelovanju dodatkov, ki so bolje ponazorili temo Olimpijske igre. Iz stirodurnih plošč smo izdelali tribune za gledalce, katere smo izdelali iz manjših stiropornih kroglic. 

V enem izmed kotičkov so otroci z ga. Alenko raziskovati skrivnostni kovček, ki je vseboval različne pripomočke za merjenje. 

 

11. SREČANJE

Naš člen že dobiva končno podobo. Tokratno srečanje je bilo namenjeno predvsem barvanju posameznih elementov člena. V barvanju so uživali tko otroci, kot tudi starejši udeleženci naših srečanj. Uredili smo zaboje z orodjem in različnimi pripomočki, ter pospravili omare, kjer imamo shranjene materiale, ki jih pri izdelavi verižnega eksperimenta potrebujemo.

 

12. SREČANJE

Prvi člen je bil izdelan, zato ga je bilo potrebno le še večkrat preizkusiti in po potrebi odpraviti morebitne prepreke za njegovo nemoteno delovanje. Z otroki smo spuščali frnikole in skupaj ugotavljali, zakaj je prišlo do zapletov. Ob večkratnih ponovitvah so se otroci urili v postavitvi posameznih delov člena in frnikol. Na koncu smo z lepilom pritrdili tribuno z gledalci in izdelali zastavice iz odpadnega materiala ter jih pritrdili na ogrodje člena.

Veseli smo bili, da smo prvi člen izdelali v načrtovanem času.