Maja

MAJSKE DOGODIVŠČINE… oddelek Sare Oberčkal in Albine Brinar

27. Junij 2019 51
Mesec maj je bil zelo razgiban. Praznovali smo še zadnji rojstni dan. Obiskala nas je knjižničarka Romana in nam predstavila nekaj pravljic. Pogledali smo si polžka, obiskala pa nas je tudi naravovarstvena svetovalka iz Ljubljanskega barja, kater name je predstavila žabice. Bile so nam zelo všeč. Ogledali pa smo si tudi razstavo v delavskem domu v Zagorju, kjer so bili razstavljeni tudi naši izdelki.