Center

SPOZNAJMO IN IGRAJMO SE, oddelek Nevenke Grden in Bernarde Drnovšek

10. Oktober 2017 128

V mesecu septembru smo ob igri navezovali stike z novimi otroki in utrjevali prijateljske odnose  s pogovori o poletnih doživljajih. Ogledali smo si predstavo Pod medvedovim dežnikom v izvedbi strokovnih delavk in tako začeli z druženjem na enoti. Predstava je bila uvod v pogovor o vremenu.